PRT SIAM ENGINEER CO.,LTD

บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด

เราเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยมุ่งเน้นทางการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและผลิตสินค้า ซึ่งเรามี License ของโปรแกรม SOLIDWORKS 2019, NX12 และ MSC Program ในการตอบสนองด้าน การออกแบบ การผลิตและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า อีกทั้งเราได้จัดทำระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิต ISO9001 เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

 

 

 

    

สัมมนา : การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางล้อจักรยานชนิดไม่ใช้ลม
วันที่ 14 ธันวาคม 2564
เวลา 10.30 - 11.00 น.

 

 

บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด

ให้บริการ CNC machining สำหรับผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร จากโลหะทุกชนิด รับออกแบบขึ้นรูปแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนยางทุกชนิด และรับขึ้นรูปชิ้นส่วนยางตามแบบ เช่น 

โอริง ปะเก็นแหวน ซีลเฟอร์ลูน บูช ไดอะเฟรม ยางติดโลหะ ยางเสริมผ้าใบ ตัวดูด ยางกันกระแทก ทุกชนิด ด้วยมาตรฐานการผลิต ISO9001

 

OUR CUSTOMER